Over GRMN

Wanneer u als gevolg van uw ziekenhuisopname tijdelijk beperkingen ondervindt en niet alles meer kan doen wat u voorheen wel kon, en daardoor niet direct terug kan naar huis, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een revalidatieperiode. Het Geriatrisch Revalidatiecentrum Midden Nederland  (GRMN) biedt deze revalidatie.

De begeleiding en behandeling van ouderen vraagt om specifieke deskundigheid, behandeling en begeleiding. Daarmee onderscheiden wij ons van de medisch specialistische revalidatie. Ouderen hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen, die ook nog eens op elkaar kunnen inwerken en elkaar in negatieve zin versterken. Herstel verloopt trager. Er doen zich regelematig complicerende factoren voor. Wij gaan uit van wat de revalidant aan vaardigheden moet beheersen om in de thuissituatie verder te revalideren en zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Het GRMN heeft hiervoor de benodigde deskundigheid ‘in huis’. Dit alles maakt dat wij niet alleen de aandoening revalideren, maar juist de mens mét de aandoening.

 
Heeft u behoefte aan meer informatie of heeft u na het lezen van onze site of folder nog vragen?  Neemt u dan contact op met het GRMN Opnamebureau. Wij nemen graag de tijd uw vragen te beantwoorden.

 

Telefoon:     088- 513 17 17 
E-mail:   opnamebureau@grmn.nl


Het opnamebureau is geopend op werkdagen van 08.30 tot 17 uur.