Missie

Het GRMN biedt multidisciplinaire revalidatiezorg aan oudere mensen, na een ziekenhuisopname, zodat zij hierna thuis zelfstandig - al dan niet met hun naasten / familieleden - kunnen functioneren.

De volgende uitgangspunten zijn voor ons leidend:

 • Onze revalidatie richt zich erop dat de revalidant - en diens naasten - zijn leven weer volledig of zo goed mogelijk kan leiden zoals hij dat gewend was.
 • Onze revalidatiezorg houdt niet op bij de muren van het revalidatiegebouw; er is een voor – en na traject dat wij faciliteren, samen met onze ketenzorgpartners.
 • Wij beginnen de revalidatie intramuraal, maar streven ernaar het verblijf in het revalidatiecentrum zo kort mogelijk te houden, om de revalidant snel in zijn eigen omgeving verder te ondersteunen in het behalen van zijn persoonlijke revalidatiedoelen.
 • Wij willen de beste geriatrische revalidatie bieden en dus wij zijn nooit uitgeleerd.
 • We werken vanuit de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van revalidatiezorg en zijn voorloper met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen.
 • Wij halen het beste uit onszelf om in samenwerking met de revalidant – en diens naasten - aan zijn revalidatiedoelen te werken.


In de praktijk passen wij deze uitgangspunten als volgt toe:

 • De revalidatiedoelen worden in overleg met de revalidant en, waar mogelijk, met zijn mantelzorgers opgesteld. De voortgang wordt regelmatig geëvalueerd.
 • We werken aan optimale zelfstandigheid, vertrouwen in eigen kunnen en inzicht in mogelijkheden en beperkingen; waar mogelijk wordt de mantelzorger hierbij actief betrokken.
 • Alle activiteiten die de revalidant onderneemt om het dagelijks leven te (kunnen) leiden, zijn onderdeel van het revalidatietraject. Alles is revalidatie.
 • De revalidant neemt verantwoordelijkheid voor zijn herstel, werkt actief aan zijn revalidatie en ontvangt daarbij deskundige begeleiding.
 • Wij zijn aangesloten bij specilistische netwerken en faciliteren wetenschappelijk onderzoek.
 • We stimuleren medewerkers zich te ontwikkelen en bieden relevante scholingen aan.
 • Onze medewerkers stellen zich op als coach van de revalidant met kennis van zaken en de juiste revalidatiehouding. Dit vraagt inlevingsvermogen, begrip en respect voor onze revalidanten en hun naasten.