Revalidatieteam

Een deskundig en ervaren revalidatieteam zal u begeleiden. Het revalidatieteam is een multidisciplinair team waarin de volgende vakgroepen nauw samenwerken: 

Verpleging
Verzorging
Specialist ouderengeneeskunde (behandelend arts)
Ergotherapie
Fysiotherapie
Logopedie
Diëtetiek
Psychologie 
Maatschappelijk werk 

Afhankelijk van uw persoonlijke revalidatiedoelen neemt u deel aan verschillende trainingsprogramma’s. Daarnaast bent u dagelijks met het team aan het werk om activiteiten van het dagelijks leven te trainen. Hierbij moet u denken aan wassen, kleden, eten en drinken, toiletbezoek en het uitoefenen van dagelijkse handelingen die u altijd deed.

De Specialist ouderengeneeskunde (arts) is eindverantwoordelijk voor uw revalidatie.
De zorgteams ontvangen leiding van de teammanager GRMN.

De voortgang van uw revalidatie evalueren en bespreken we regelmatig met u.