Specialisaties

Geriatrische Oncologische Revalidatie

Oncologische revalidatie richt zich op patiënten die onder behandeling zijn of zijn geweest in verband met kanker en niet in staat zijn om zelfstandig hun activiteitenniveau te vergroten of te onderhouden. Kanker kan zeer ingrijpend zijn, zowel voor u zelf als voor uw naasten. Veelgehoorde klachten zijn: vermoeidheid, verminderde voedingstoestand, pijn, algehele zwakte, slaapproblemen, angst en verwerkingsproblemen. Deze klachten kunnen van grote invloed zijn op uw dagelijks functioneren; van uw persoonlijke verzorging tot uw sociaal leven.

 

Uw revalidatie

U kunt zowel tijdens als na uw behandeling revalideren. Tijdens uw medische behandeling is vermindering van de klachten die u ervaart als gevolg van uw behandeling een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast heeft revalidatie tot doel het (verder) herstellen van uw dagelijks functioneren en het omgaan met eventuele restklachten. Revalidatie werkt ondersteunend en versterkend op uw lichamelijke conditie waardoor u eerder herstelt en sneller naar huis terug kan. Indien u niet meer kunt genezen van kanker, noemen we dat de palliatieve fase. In deze fase draagt revalidatie eraan bij dat u zich zo goed mogelijk voelt en weer thuis kan zijn.

Gespecialiseerde revalidatie

In samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben wij onze geriatrische oncologische revalidatie opgebouwd uit een vijftal modules. Dit zijn:
•           coaching en energieverdeling 
•           voeding en dieet
•           fysieke training 
•           psychosociale begeleiding en psycho-educatie
•           therapeutisch klimaat en informatievoorziening
Een gespecialiseerd revalidatieteam dat bestaat uit verzorging, verpleging en behandelaars, ondersteunt u bij uw revalidatie. Op basis van uw vraag en onze expertise stellen we met u een revalidatieplan op. Hierbij vinden wij het belangrijk dat niet alleen u, maar ook uw naasten/mantelzorger goed voorbereid zijn op uw ontslag naar huis.
Op de revalidatieafdelingen van het GRMN heerst een revalidatie klimaat. U werkt aan uw persoonlijke revalidatieplan, waarbij alles wat u op de dag doet onderdeel is van uw revalidatie 

Locaties

Het GRMN heeft de geriatrische oncologische revalidatie op twee van haar vier locaties geconcentreerd. Dit zijn de locaties Soest en Driebergen. Op deze wijze kunnen wij nog beter inspelen op de specifieke vragen die u als revalidant heeft. Wij adviseren revalidanten die in aanmerking komen voor oncologische revalidatie dan ook, op een van deze locaties te revalideren.