Revalideren

U komt revalideren bij het GRMN. Wat kunt u van ons verwachten? Wat verwachten wij van u? Hoe werkt u, samen met een ervaren en deskundig revalidatieteam, aan uw herstel?  

Om te komen tot een goed revalidatietraject hanteren wij de volgende uitgangspunten, namelijk: 

  • De revalidatiedoelen worden in overleg met de revalidant en, indien aan de orde, met zijn mantelzorgers / familieleden opgesteld. De voortgang wordt regelmatig geëvalueerd.  
  • We werken aan optimale zelfstandigheid, vertrouwen in eigen kunnen en inzicht in mogelijkheden en beperkingen; waar mogelijk wordt de mantelzorger hierbij actief betrokken. 
  • Alle activiteiten die de revalidant onderneemt om het dagelijks leven te (kunnen) leiden, zijn onderdeel van het revalidatietraject. Het motto is: ‘Alles is revalidatie’. 

Hoe wij deze uitgangspunten toepassen tijdens de verschillende fasen van uw revalidatie kunt u op deze pagina lezen.