Aanmelding

Wanneer u in het ziekenhuis hoort dat u nog moet revalideren, dan kunt u aangeven dat u dit graag wilt doen op één van de revalidatielocaties van het Geriatrisch Revalidatiecentrum Midden Nederland (GRMN). Het ziekenhuis zal dan contact leggen met het GRMN-opnamebureau.

Na aanmelding bij het GRMN, zal één van onze Specialisten Ouderengeneeskunde beoordelen wat uw mogelijkheden zijn tot revalidatie bij het GRMN. Daarna vindt terugkoppeling plaats naar het ziekenhuis met betrekking tot uw eventuele opname. 
 
Wanneer u in het ziekenhuis klaar bent met uw behandeling en u komt revalideren bij het GRMN, wordt uw opname gepland. U en/of uw naasten zijn vanzelfsprekend welkom om van te voren kennis te komen maken of rond te kijken.


De medewerkers van het GRMN -opnamebureau vormen de verbindende schakel tussen ziekenhuis en het revalidatieteam. Zij dragen er zorg voor dat uw overgang van ziekenhuis naar revalidatie zo soepel mogelijk verloopt en dat u direct een start kunt maken met uw verdere revalidatie.