Alles is revalidatie

Bij ons geldt het motto: “Alles is revalidatie!”

Hiermee bedoelen we dat revalidatie niet alleen het volgen van (groeps-) therapie en - training is, maar álles wat u door de dag heen doet. Zowel activiteiten, als rustmomenten die belangrijk zijn om goed te revalideren. Wat u bij de therapie heeft geleerd, past u op de locatie in het dagelijks handelen toe.

 

Omdat iedereen verschillend is en elke revalidant aan zijn persoonlijke doelen werkt, kan het zijn dat de ene revalidant meer hulp en ondersteuning nodig heeft dan de andere revalidant. Zo komt het voor dat de ene revalidant geholpen wordt met eten en drinken terwijl de andere revalidant al aan het oefenen is met het verrichten van huishoudelijke activiteiten, zoals het voorbereiden van de maaltijd.
 

Het revalidatieteam zal, in samenspraak met u, training en activiteiten afstemmen op uw persoonlijke doelen, zodat u snel weer de vaardigheden bezit die belangrijk voor u zijn en uw zelfstandigheid vergroten.

Alles staat en valt met uw eigen actieve rol in uw revalidatieproces. We zullen u aanmoedigen de grenzen van uw mogelijkheden te verleggen, wanneer dit mogelijk is in relatie tot uw aandoening en (op te bouwen) conditie. Uiteraard bieden we hulp en begeleiding op momenten dat u dit nodig heeft.