Medezeggenschap

In zorgorganisaties worden cliëntenbelangen vertegenwoordigd door een Clientenraad, bestaande uit cliënten zelf en/of familieleden.

Dit betreft een vorm van formele medezeggenschap, waarbij de Raad wettelijke bevoegdheden heeft inzake bepaalde beleidsonderwerpen als voedingsbeleid, recreatiebeleid.

 

Op een revalidatieafdeling verblijven revalidanten een korte periode, waarin alles in het teken staat van hard werken aan terugkeer naar huis. Dit brengt met zich mee dat er over het algemeen minder behoefte is aan de formele vorm van medezeggenschap.

 

Toch is het voor revalidanten ook belangrijk om zich te kunnen uiten over hun ervaringen en mogelijke verbeteringen met betrekking tot het revalidatieproces en het verblijf op de locatie.

Er is onderzoek gedaan naar de thema’s waarover mensen graag iets te zeggen willen hebben in een zorgsituatie. Hieruit blijkt dat er zogeheten “gemene delers” zijn die in principe voor ieder mens van belang zijn voor het ervaren van kwaliteit van behandeling, zorg en verblijf.

Deze thema’s zijn onder meer: ervaren autonomie; bejegening door medewerkers; informatievoorziening; vertrouwen in deskundigheid van de professionals; maken en nakomen van afspraken; de maaltijdvoorziening; ontspanningsmogelijkheden; veiligheid; een gezellige sfeer waarin activiteiten georganiseerd worden.

 

We zijn bezig met het opzetten van een medezeggenschaporganisatie, om uw beleving van de genoemde thema’s en mogelijk andere onderwerpen die voor u belangrijk zijn, tijdens uw verblijfsperiode bespreekbaar te maken. Op basis van de uitkomsten kunnen we in overleg met de groep revalidanten van dat moment aan de slag met verbeteringen, zodat u mogelijk nog zelf de resultaten ervan kunt ervaren.

 

Vlak voor uw ontslag bevragen wij u op de genoemde thema’s aan de hand van een evaluatieformulier. Uw ervaringen verwerken we in verbeteringen waarvan revalidanten die na u komen van kunnen profiteren.