Ontslag

In uw revalidatieplan is uw ontslagdatum vastgelegd. Dit betreft een streefdatum waar naartoe gewerkt wordt. Deze datum wordt mede ingegeven door de DBC (diagnose behandel combinatie) waarin uw behandelduur met een bepaalde bandbreedte is vastgelegd. De ontslagdatum is dus geen vrijblijvende datum. U, uw naasten en het revalidatieteam werken samen om ontslag op de gestelde ontslagdatum te bereiken.

Revalidatie bij het GRMN beslaat over het algemeen een periode van een aantal weken waarin het revalidatieteam u ondersteunt en begeleidt om zo snel mogelijk weer thuis te kunnen zijn.

In veel gevallen betekent dit dat u bij ontslag dusdanig hersteld bent dat u weliswaar weer thuis kunt wonen, maar ook nog moet trainen/werken om verder te herstellen. Mogelijk heeft u nog hulp nodig bij enkele activiteiten. Samen met u zorgen wij ervoor dat u deze stap zo goed mogelijk kunt maken en de overgang van revalidatieafdeling naar uw thuissituatie optimaal verloopt.  

Tijdens het doelengesprek in de eerste week van uw revalidatie wordt ook uw eigen woonsituatie besproken. Afhankelijk van uw situatie is het, ter voorbereiding op uw ontslag, mogelijk om met een behandelaar thuis te oefenen. U past het geleerde toe in uw eigen thuissituatie en de behandelaar kan u, zo nodig, nog adviezen en praktische tips geven. 

Proefverlof kan een optie zijn, om enige tijd thuis te ervaren hoe het gaat. 

Desgewenst kunt u, wanneer dit geïndiceerd is, uw revalidatie na een verblijfsperiode op één van de GRMN - locaties, vanuit huis voortzetten met vertrouwde behandelaar(s).
Dit kan, afhankelijk van uw situatie, in de vorm van dagrevalidatie op een GRMN-locatie (ambulante revalidatie) en soms bij u thuis.   

Het kan zijn dat u thuis professionele zorg nodig heeft. Zoals thuiszorg, maaltijdvoorziening of huishoudelijke hulp. Wij adviseren u hierbij desgewenst.  

Wanneer het gedurende uw revalidatieperiode voor u niet mogelijk blijkt terug te keren naar uw eigen woonsituatie, biedt het GRMN-opnamebureau u desgewenst begeleiding en ondersteuning bij de overgang naar een andere woon(zorg)situatie.