Revalidatiedoel

Duidelijke revalidatiedoelen zijn nodig om tot een goed revalidatieplan te komen. Het helpt u te weten waar u naar toe werkt. Uw eigen revalidatiedoelen moeten het uitgangspunt zijn voor uw revalidatie bij het GRMN; wat heeft u nodig om weer thuis te kunnen wonen? Wat heeft uw mantelzorger nodig? Wat moet u weer zelfstandig kunnen doen? Om dit soort vragen gaat het om uw revalidatiedoelen te bepalen.

Het komt voor dat u ten gevolge van uw aandoening (tijdelijk) niet in staat bent om uw eigen doelen te bepalen. In dat geval zullen wij ons inspannen dat u goed vertegenwoordigd wordt en dat er een passend revalidatieplan wordt opgesteld.  

We stellen met u een revalidatieplan op, op basis van uw vraag en onze expertise.

Dit is de reden dat u in de eerste week van uw revalidatie bij het GRMN een ‘doelengesprek’ heeft met de ergotherapeut. In dit gesprek komen twee belangrijke onderwerpen aan de orde, namelijk:

  • Wat is voor u belangrijk om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen doen?
  • Wat is voor u nodig om weer thuis te kunnen wonen en van daaruit verder te herstellen?

U werkt dus vaak aan meerdere doelen gedurende uw revalidatie bij het GRMN.

Wij adviseren dat uw partner of naaste bij het doelengesprek aanwezig is.

 

Uw doelen worden verwerkt in uw persoonlijk revalidatieplan. Dit wordt na de eerste week van uw revalidatie met u besproken. Ook de verwachte revalidatieperiode en uw voorlopige ontslagdatum zal in het revalidatieplan opgenomen worden, zodat u weet waar u naartoe werkt.

 

Tweewekelijks, of zo vaak als aan de orde moet komen, evalueren- en bespreken we uw voortgang met u.