Weer thuis

Weer thuis en weer ‘de oude’ zijn. Alles volledig kunnen doen zoals voor de periode van ziekte en revalideren. We wensen het u van harte toe en werken er tijdens de revalidatieperiode samen met u en uw naasten aan om dit te bewerkstelligen.

 

Weer thuis kan ook betekenen: functioneren met beperkingen, met hulpmiddelen en / of aanpassingen in de woning. Of met hulp van uw partner, naasten, zorgverleners.

 

Deze pagina geeft u informatie over allerlei ondersteuningsmogelijkheden, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Maar ook tips om invulling aan uw dag te geven.

 

Er wordt nog aan de inhoud van deze pagina gewerkt, om u binnenkort zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.