Werken bij

Onze medewerkers, daar zijn we trots op!

Bij onze medewerkers ligt het hart bij ouderen en specifiek bij revalidatie in de ouderenzorg. Wij geloven dat de organisatie medewerkers krijgt en behoudt die bij het karakter van de organisatie passen, de zorgmissie en visie uitdragen en zich inzetten om de gestelde resultaten te behalen. 

Wat voor werkgever is GRMN?

Over wie en wat we zijn en waar we voor staan willen we graag meer vertellen. Dit doen we uitgebreid bij het kopje Over GRMN - missie.
Wij denken dat onze medewerkers het best functioneren als zij plezier hebben in hun werk. Dit is volgens ons te realiseren door medewerkers eigen taken en verantwoordelijkheden te geven, te stimuleren hun ideeën in te brengen en mee te laten denken over ontwikkelingen en/of verbeteringen in de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling en bieden daarom jaarlijks een pakket aan interne scholingen en workshops met actuele thema’s aan.

Wat verwacht GRMN van haar medewerkers?

Wij verwachten van onze medewerkers dat zij door hun inzet en enthousiasme laten zien, dat zij hun werk met plezier doen; dat zij in de samenwerking respect tonen naar de cliënt, diens familie en bezoek, de collega’s en de organisatie; dat zij hun werkzaamheden verrichten met de behoefte en wens van de cliënt als uitgangspunt; dat zij in mogelijkheden denken en niet in onmogelijkheden; dat zij niet afwachten en achterover leunen, maar initiatief nemen om ideeën aan te dragen en problemen op te lossen; dat zij het een uitdaging vinden om resultaten te behalen; dat zij snappen dat het altijd beter kan en zich daarvoor willen inzetten; dat zij actief zijn in de eigen ontwikkeling; dat zij open, eerlijk en duidelijk zijn; dat zij feedback durven geven en ontvangen.