Leren en werken

Het GRMN hecht grote waarde aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Als expertisecentrum is het van belang dat vastgestelde benodigde deskundigheden en vaardigheden aangeleerd, behouden en vergroot worden. Dit is niet alleen goed voor de kwaliteit van de organisatie als geheel maar ook voor de ontwikkeling en het werkplezier van de individuele medewerker. Wij investeren daarom structureel in onze medewerkers.

 

Zelf opleiden beroepskrachten

Lyvore, de moederorganisatie van het GRMN,  is gecertificeerd als erkend leerbedrijf in de sectoren gezondheidszorg, welzijn, sport en dienstverlening.

Wij bieden de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) opleidingsroute aan, waardoor we zelf leerlingen van buitenaf opleiden tot gediplomeerden Verzorgende IG zorg & welzijn niveau 3. Daarnaast is het voor onze medewerkers mogelijk om in het kader van loopbaanontwikkeling door te groeien met een BBL opleiding vanaf niveau 2 (helpende) naar niveau 3 (verzorgende IG) en eventueel naar niveau 4 (verpleegkundige).

 

Stage(beroepspraktijkvorming)mogelijkheden

Wij bieden stagemogelijkheden voor leerlingen/studenten die de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) volgen voor niveau 3 t/m 5 verzorgende/ verpleegkundige.